Bước 2: Đặt backlink cho website của bạn


Nhập họ tên đầy đủ của bạn.

Nhập địa chỉ email của bạn.

Nhập tiêu đề website của bạn.

Mô tả ngắn cho web của bạn.

URL Website của bạn cho việc trao đổi liên kết với chúng tôi.

Là địa chỉ trang chủ của bạn đã đặt CODE có chứa liên kết của chúng tôi ở Bước 1.

Nếu bạn không hiểu xin vui lòng Bấm Vào Đây, Để Xem Hướng Dẫn Chi Tiết